• Scholieren Sparen
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel
  • KC De Schakel

Governance

KCDS wordt geleid door een bestuur. Het bestuur wordt door de algemene leden vergadering (ALV) gekozen. De directeur is belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en de zorg voor de dienstverlening aan de leden e.a. cliënten. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur evenals de kredietkommissie. Deze kommissie is mede belast met de uitvoering van het kredietbeleid. Met het toezicht op het beheer is belast de commissie van toezicht. Dit orgaan wordt door de ALV benoemd en ontslagen.

Bestuur / Board of Directors
& Directie / Management
 
Kredietkommissie
Credit Committee
 
Kommissie van Toezicht
Supervisory Committee
Urmy-H.-Perri-Oliviera Urmy H. Perri-Oliviera
Voorzitter / Chairman
 
   Orlando-O.-Ost  
Orlando O. Ost
Voorzitter / Chairman
   Margo-M.-Grep Margo M. Grep
Voorzitter / Chairperson
Joyce-M.-Dipokromo-Foort-LLM
Joyce M. Dipokromo-Foort LLM
Lid / Director
   Lucille-O.-Struiken Lucile O. Struiken
Lid / Member
   Margo-L.-Martens

Margo L. Martens
Lid / Member

Brigitte-R.-William-Elmont-MSc Brigitte R. William-Elmont MSc.
Secretaris / Secretary
   Esmee-J.-Loswijk Esmee J. Loswijk
Lid / Member
   Wensley-R.-Lautan Wensley R. Lautan
Lid/ Member

Steven-J.-Vroom-MSc

 

Steven J. Vroom MSc.
Penningmeester / Treasurer

           

Diana-E.-Bruma-Overman-MSc

 

Diana E. Bruma-Overman MSc
Lid / Member
 
           
 d wielingen Drs. Dayenne Wielingen-Verwey
Alg. Directeur / Managing Director